Endodontsko zdravljenje zob

Kaj je endodontija?

Z endodontskim zdravljenjem zoba pričnemo, ko pride do vnetja ali odmrtja zobne pulpe – prostora znotraj zobne krone in korenine kjer se nahajao žile in živci. Do tega pride zaradi kariesa, poškodbe zoba, protetičnega brušenja ali napredovale parodontalne bolezni.

Pri vnetjih razlikujemo stanje, ko je zob še vitalen »živ« in občutljiv na temperaturne spremembe oz. boli nekaj časa in stanje, ko je zob avitalen »mrtev«. Avitalni zobje ponavadi začnejo boleti ob padcu splošne odpornosti ali sistemskih boleznih. Lahko bolijo dalj časa in se pojavi oteklina. Včasih take zobe odkrijemo po naključju na rentgenskih posnetkih ali ko se pojavi fistula oz. odprtina skozi katero izteka gnoj. Če vnetja ne zdravimo, pride do granuloma oz. poškodbe kosti okoli vrška zobne korenine.

Potek zdravljenja zoba

Pred začetkom endodontskega zdravljenja obvezno naredimo rentgenski posnetek zoba in ocenimo stanje ter vrednost zoba. Ko je potrebno, pacienta napotimo k specialistu endodontu, ki opravi zdravljenje. Če stanje zoba ne zahteva specialistične obravnave, zdravljenje opravimo sami.

Cilj zdravljenja je odstraniti vneto ali odmrlo zobno pulpo in bakterije iz koreninskega kanala - dezinfekcija. Čiščenje korenisnkih kanalov izvajamo ročna in strojno.  Pri strojni obdelavi si pomagamo s posebnimi pilicami Endo Eze. Pri delu vedno uporabljamo endometer Raypex5, ki nam pomaga določiti dolžino koreninskega kanala. Primerno dezinficiran in oblikovan koreninski kanal hermetično zapremo. Za uspeh zdravljenja je zelo pomembna takojšnja trajna oskrba zoba, največkrat preotetična, ker le na ta način dosežemo uspešno zaporo in je onemogočen prehod bakterij v koreninske kanale.

Uspeh zdravljenja

Po zaključku zdravljenja je nujna takojšnja rentgenska kontrola ter kontrola po enem letu. Zatem zob kontroliramo klinično in rentgensko po dveh oz. petih letih.

Uspešnost prvega endodontskega zdravljenja je nekje okoli 95%. Uspešnost vsakega naslednjega pa je manjša.